Protreptik - filosofisk coaching

Bliver coaching brugt rigtigt?

Coaching er blevet rigtig populært - man læser om coaching alle vegne efterhånden. Det er blevet bredt accepteret som værende en god ting, og en effektiv kur mod mange problemer. Rigtig mange virksomheder anvender i dag coaching som en naturlig del af hverdagen. Bliver dette gjort på den rigtige måde, så kan coaching være et rigtig god redskab for både medarbejdere og virksomheden.

Det kan dog være problematisk, hvis coachingen udføres af en fra virksomhedens ledelse, da der så er risiko for en lidt anden dagsorden end coachingens sande natur. Der findes ikke nogen endegyldig facitliste over hvad der er god coaching - det er op til den enkelte at vurdere om etikken og moralen er i orden, og det er de rigtige motiver der ligger bag.

Protreptik.com

Der findes rigtig mange der påberåber sig at være coach - og mange af dem er rigtig gode. Der findes dog nogle, man bør styre udenom på arbejdspladsen - det er dem som ikke tager udgangspunkt i medarbejderen, men der i mod i virksomhedens ønsker og behov. Her bliver der coachet på et meget tvivlsomt - for ikke at sige uetisk - grundlag. Er coachen "rigtig dygtig" så opdager medarbejderen ikke, at der bliver manipuleret groft med hvad der er det bedste for medarbjderen. Det vil set udefra, typisk stemme meget godt overens med, hvad der er i virksomhedens interesse.

Coaching på denne måde er langt fra den måde coaching bør udføres på. Tilbyder din arbejdsgiver dig en coach, så bed om selv at vælge hvilken coach du benytter - hvis virksomheden gør det for at hjælpe dig og gøre dig bedre, så bør det være underordnet hvilken coach der coacher dig ...